உண்மைகள் பொய்க்காது

உண்மைகள் பொய்க்காது
×××××××××××××××××××××××
உழவர்கள் உழைக்காது/
உணவுகள் கிடைக்காது/

விவசாயம் இல்லாது/
உயிரினம் வாழாது/

வனம் காக்காது/
வானம் பொழியாது/

வாய்மை உரைக்காது/
உண்மைகள் பொய்க்காது/

சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ் (21-Nov-23, 8:26 pm)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 82

மேலே