நன்மதி வெண்பா - நூல் - பாடல் 36

எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் இயற்றிய
நன்மதி வெண்பா

இந்நூல் சுமதி சதகம் என்ற தெலுங்கு நீதிநூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆகும்

நூல்
நேரிசை வெண்பா

நல்குமின்ப வில்லா ணவியப் புரைநாடிப்
பல்கலாஞ் செய்யேலப் பண்மொழியாள் - மல்குகண்ணீர்
வாரும்போ தம்போச மாதுன் மனையைவிட்டுப்
பேருமென்று நன்மதியே பேசு! 36

எழுதியவர் : எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் (18-Apr-24, 10:12 am)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 15

மேலே