மாமன் மகளும் மாறாத அன்பே

மாமன் மகளும் மாறாத அன்பே
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

கலையிழந்த மச்சானின்
கதையைக் கொஞ்சம்/
காலைநேர செங்கதிரே
காதலியிடம் போய்ச்சொல்லு/

நாடிபார்க்கும் படிப்புக்கு
நகரத்துக்கு போனவளே /
நாடிவரத் தோனலையோ
நாகரிகப் பெண்குயிலே/

பட்டம் வாங்கி
பட்டாம்பூச்சியாகப் பறந்தாலும்/
பட்டநிலம் விளைஞ்சாத்தான்
பசியாரும் கண்ணே/

உழுதிடு வலக்கையால்
உறவாக்கிடு இடக்கையால்/
தொழுதிடு இருகையால்
தோல்வியேது வாழ்க்கையில்/

மாமன் மகளே
மாறாத அன்பே/
கோமகளாக வருவாயே
கோபுரமாக உயர்வோமே/

சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா ஞான அ பாக்கியராஜ் (20-Apr-24, 1:28 pm)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 22

மேலே