முதியோர் இல்லம்

வந்து பார்க்காத
வனப்பகுதி

திருமணநாட்கள்
பிறந்தநாட்கள்
உறவுகள்
மறைந்தநாட்களில்
தீவனங்களை
கொட்டிவிட்டுப்போகும்
மாட்டுக்கொட்டகை

கருப்பை குடிலை
கருவில் உதித்தவைகள்
அவ்வப்போது
காணவரும்
கண்காட்சி நிலையம்

உத்திரவுரலை
உச்சந்தலைமுதல்
தூரத்திலிருந்தே
முகர்ந்துப்பார்க்கும்
முதியோர்கள்

எழுதியவர் : (21-Apr-24, 7:45 am)
சேர்த்தது : பபூதா
பார்வை : 20

சிறந்த கவிதைகள்

மேலே