சத்தான சொத்துக்கள்

"சொந்த பந்த வாழ்க்கை
சுத்தி நின்ன போதும்
சோகந் தீர்க்க வழியில்ல
சொத்து பறிக்க வந்ததென்ன !"

எழுதியவர் : சு.சிவசங்கரி (24-Apr-24, 6:50 pm)
Tanglish : sathaana sothukkal
பார்வை : 22

மேலே