வாழ்

விழி கொண்ட மதி மயக்கத்தில் மூழ்க

வழிகெட்டு புலன் அனலென மாற

எழுதியவர் : விஜய் பாரதி (20-Jun-24, 10:22 am)
சேர்த்தது : நா விஜயபாரதி
Tanglish : vaal
பார்வை : 52

மேலே