கண்ணீர் பொழிகிறேன் ?!!!

மேகம் மண்ணின் மீது உள்ள காதலால் மழை பொழிகிறது ?
நான் பெண்ணின் மீது உள்ள காதலால் கண்ணீர்
பொழிகிறேன் ?!!!

எழுதியவர் : நெய்வேலி ஆனந்த் (25-Sep-12, 8:28 pm)
சேர்த்தது : நெய்வேலி ஆனந்த்
பார்வை : 386

மேலே