கடிகாரம்

கண்ணாடி கூட்டிற்குள்
ஒரு காதல்
ஜோடி!
"கடிகாரம்"

எழுதியவர் : எஸ்.வேல்முருகன் (30-Mar-10, 5:13 pm)
பார்வை : 1600

மேலே