பாரதி பிரபா - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  பாரதி பிரபா
இடம்:  சேலம்
பிறந்த தேதி :  10-Jul-1998
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  24-Jul-2020
பார்த்தவர்கள்:  393
புள்ளி:  15

என் படைப்புகள்
பாரதி பிரபா செய்திகள்
பாரதி பிரபா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Sep-2020 11:20 am

தலை நிமிர்ந்து வாழ
வைப்பதும் என் தமிழ்!
உயிர் கொடுத்து வாழ
வைப்பதும் என் தமிழ்!

கண்டதுண்டு எந்தன்
தமிழ்மொழி பெருமை..!
பார்த்ததுண்டு எந்தன்
தாய்மொழி மகிமை!

பாரதம் போற்றும் தமிழ்
எங்கள் பெருமை!
பெருமைகள் போற்றும் தமிழ்
எங்கள் அடையாளம்!

தலை குனிந்து நடந்ததில்லை!
தலை நிமிர மறந்ததில்லை!
அந்நியன் முன்னும்
அடிமை என்று நினைப்பவன்
முன்னும்!

எங்கள் தமிழில் என்ன
குறை உண்டு!
எங்கள் தமிழில் எல்லாம்
நிறையவே உண்டு?

வள்ளுவன் கொடுத்த
மூப்பால் உண்டு!
கம்பன் கொடுத்த
ராமாயணம் உண்டு!

கண்ணன் சொன்ன
கீதை உண்டு!
அண்ணா கொடுத்த
திராவிட உண்டு!

பெரியார் கொடுத்த
சுயமரியாதை உண்டு!

மேலும்

பாரதி பிரபா - பாரதி பிரபா அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
08-Sep-2020 8:49 pm

பழகிய நாட்கள் எல்லாம்
இந்நாள் எடுத்து சொல்லுகிறது..!
உன்னால் உண்டான
நினைவெல்லாம் உணருகிறது..!

நம் நட்பின் ஆழம்
மட்டுமில்ல..!
நம் நட்பின் பிரிவையும்
புரிந்து கொள்ளும்..!

பிரிக்கிறோம் என்று கண்ணீர்த் துளி
சிந்திய கடைசி நாட்களை விட..!
மீண்டும் இணைந்து விடுவோமா
என்று எண்ணிய நாட்கள் அதிகம்..!

நீயும் நானும் பிரிந்து இருக்கும் தூரம்
மட்டும் தான் வெகுதொலைவு..!
நீயும் நானும் சேர்ந்து இருக்கும் தூரம்
என்பது நட்பின் சாலை வழி தான்..!

நம் நட்பு பிரிந்து விட்டுமோ
என்று எண்ணும் போதெல்லாம்..!
நம் நட்பிற்கு என்றுமே பிரிவே
என்று ஆறுதல் கூறும் நினைவுகள்
தான் நம் நட்பு...!
❤️🧡💛💚💙💜💙💚

மேலும்

நன்றி 11-Sep-2020 10:59 am
மிக அருமையாக உள்ளது... 09-Sep-2020 3:14 pm
மிக அருமையான வரிகள் ..... பிரிக்கிறோம் என்று கண்ணீர்த் துளி சிந்திய கடைசி நாட்களை விட..! மீண்டும் இணைந்து விடுவோமா என்று எண்ணிய நாட்கள் அதிகம் 09-Sep-2020 6:34 am
பாரதி பிரபா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Sep-2020 8:49 pm

பழகிய நாட்கள் எல்லாம்
இந்நாள் எடுத்து சொல்லுகிறது..!
உன்னால் உண்டான
நினைவெல்லாம் உணருகிறது..!

நம் நட்பின் ஆழம்
மட்டுமில்ல..!
நம் நட்பின் பிரிவையும்
புரிந்து கொள்ளும்..!

பிரிக்கிறோம் என்று கண்ணீர்த் துளி
சிந்திய கடைசி நாட்களை விட..!
மீண்டும் இணைந்து விடுவோமா
என்று எண்ணிய நாட்கள் அதிகம்..!

நீயும் நானும் பிரிந்து இருக்கும் தூரம்
மட்டும் தான் வெகுதொலைவு..!
நீயும் நானும் சேர்ந்து இருக்கும் தூரம்
என்பது நட்பின் சாலை வழி தான்..!

நம் நட்பு பிரிந்து விட்டுமோ
என்று எண்ணும் போதெல்லாம்..!
நம் நட்பிற்கு என்றுமே பிரிவே
என்று ஆறுதல் கூறும் நினைவுகள்
தான் நம் நட்பு...!
❤️🧡💛💚💙💜💙💚

மேலும்

நன்றி 11-Sep-2020 10:59 am
மிக அருமையாக உள்ளது... 09-Sep-2020 3:14 pm
மிக அருமையான வரிகள் ..... பிரிக்கிறோம் என்று கண்ணீர்த் துளி சிந்திய கடைசி நாட்களை விட..! மீண்டும் இணைந்து விடுவோமா என்று எண்ணிய நாட்கள் அதிகம் 09-Sep-2020 6:34 am
பாரதி பிரபா - பாரதி பிரபா அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Sep-2020 7:15 pm

ஆசான்..!

அறிவு கண் திறந்து..!
கனவு பாதை வகுத்து..!
கற்றாலும் கல்வியும்
மட்டும் கற்றுக் தராமல்..!

வாழ்க்கை கல்வி
கற்று கொடுத்து..!
வாழ்க்கை பாதை
அமைத்துக் தந்து..!

ஒவ்வொரு மாணவரின்
கனவிற்கும் இலட்சியத்திற்கும்..!
பின்னால் ஆசிரியர்
என்ற...

மாபெரும் துணை
உண்டு..!
மாபெரும் வெற்றி
உண்டு..!

#ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்..!❤️

✍️பாரதி

மேலும்

நன்றி... 06-Sep-2020 10:43 am
அருமையான கவிதை 05-Sep-2020 11:45 pm
பாரதி பிரபா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Sep-2020 7:15 pm

ஆசான்..!

அறிவு கண் திறந்து..!
கனவு பாதை வகுத்து..!
கற்றாலும் கல்வியும்
மட்டும் கற்றுக் தராமல்..!

வாழ்க்கை கல்வி
கற்று கொடுத்து..!
வாழ்க்கை பாதை
அமைத்துக் தந்து..!

ஒவ்வொரு மாணவரின்
கனவிற்கும் இலட்சியத்திற்கும்..!
பின்னால் ஆசிரியர்
என்ற...

மாபெரும் துணை
உண்டு..!
மாபெரும் வெற்றி
உண்டு..!

#ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்..!❤️

✍️பாரதி

மேலும்

நன்றி... 06-Sep-2020 10:43 am
அருமையான கவிதை 05-Sep-2020 11:45 pm
பாரதி பிரபா - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Aug-2020 11:32 am

பெரும் தவறு இழைத்து நாலு
பேரும் முன் -நான்..!
நேரும் அவமானம் தாங்காமல்
சிலரும் பழிச்சொல் சொல்ல..!

அவமானம் தாங்காமல் நான்
தன்மானம் இழிந்து..!
என்மனம் பெருங்குற்ற இழைத்துபோல்
என்மானம் பறி போனதே..?

பிறர்முன் குனிந்த நிமிருமால்
சிலர்முன் பனிந்து நின்றும்;
முன்னர் முகத்துக்கு முன் இருந்தும்
பின்னர் முதுகுக்கு பின்..!

புறம் பேசும் அறம் இல்லாதவர்
தரம் தாழ்த்தி நினைப்பார்..!
நிறம் இங்கு வேறுவேறு -மனிதடர்க்கு
கரம் பிடிக்க -யாருமில்ல;

வீழ்ந்த பின் உடனே -நம்
எழுந்து விட வேண்டும்..!
ஆழ்ந்து அனுதாபம் கிட்டாது -மக்கள்
சூழ்ந்த புன்னகை செய்வீர்..!

நான் வீழ்வேன்
வெ(எ)ன்று காத்த

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே