கொற்றன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  கொற்றன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  02-Jul-2020
பார்த்தவர்கள்:  54
புள்ளி:  7

என் படைப்புகள்
கொற்றன் செய்திகள்
கொற்றன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Jul-2020 3:10 pm

பழுத்த இலையொன்று
காம்பின் கை நழுவி
தள்ளாடி தரைத்தொடும்
அவ்வொரு நொடிச் செலவு(journey)
இளமைக் குறையா இயற்கை
ஒத்திகை பார்க்கும்
முதுமைக்கூத்தின் அடவு

மேலும்

கொற்றன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Jul-2020 3:04 pm

தான் விரும்பும் வண்ணம்
தானே நெய்தணியும்
வண்ணாத்திப்பூச்சிக்கு
வலிந்து நாம் பூசும் வண்ணம்
உழுத வயலில் விதைத்த உப்பு

மேலும்

கொற்றன் - Shiyamili அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
30-Jun-2020 2:18 pm

தன்யன் தமிழ் பெயரா?
தண்முகில் ஆண்பாற்பெயரா? பெண்பாற்பெயரா?

மேலும்

Its a boy name. Dhanyan means prosperity (Aishwaryam) 08-Jul-2020 3:48 pm
தன்யன் தமிழ்ப் பெயர் அன்று. தண்முகில் பொதுப்பெயர் ஆகும். இரு பாலர்க்கும் சூட்டலாம். 02-Jul-2020 2:58 pm
முன்னது சமற்கிருதம் பின்னது பால்பொது 02-Jul-2020 2:45 pm
கொற்றன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Jul-2020 2:40 pm

உணர்வுகள் உருவங்கொடுக்கவியலாது
உள்ளத்தின் எட்டாள ஆழத்தில்
ஒளிந்திருக்கும் ஏராள எண்ணங்களை
இறுக பூட்டுய இமைத்திரைகளல்
உறக்கம் உருவேத்தும் கனவுகளாக

மேலும்

கொற்றன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Jul-2020 2:32 pm

இளமரமொன்று தான்
கொழுத்த கோடையின்
பழுத்த பகல் வெயிலில்
சருகாகிச் சாவதைத் தடுக்க
இலைகளோடு இளமையும்
உதிர்த்து செய்யும்
பட்டமரமாய் பாசாங்கு

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே