கவிஞர் வாலி கவிதைகள்

(Vaali Kavithaigal)

கவிஞர் வாலி (Vaali)

தமிழ் கவிஞர் கவிஞர் வாலி (Vaali) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
கண்ணீர் கவிதை- சொல்லைக் கல்லாக்கி… 118 nallina
தமிழுக்கு அமுதென்று பேர்! 135 nallina
தாய்த்தமிழை இகழ்வோர் முகத்தில் உமிழ்- தமிழா! தமிழா! 133 nallina
கலைஞர் தான் தமிழுக்கு காப்பு 100 nallina
மணமகளே மணமகளே 96 nallina
மாசறு பொன்னே வருக 99 nallina
நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும் 180 nallina
பொங்கும் கடலோசை 257 nallina
நானே நானா யாரோ தானா 205 nallina
மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும் 202 nallina
ஒரே நாள் உனை நான் நிலாவில் பார்த்தது 190 nallina
காதோடுதான் நான் பாடுவேன் 176 nallina
குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று 144 nallina
தொட்டால் பூ மலரும் 130 nallina
பால் போலவே வான் மீதிலே 125 nallina
ஒரு பெண்ணைப் பார்த்து நிலவைப் பார்த்தேன் 132 nallina
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே