எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

திருமணமான  பின்பு 

பல நட்புகள் 
பிரிந்து விடுகிறது 

திருமணமாகாமல்  இருக்கும் போது கூட பல நட்புகள் பிரிந்து விடுகிறது 

திருமண வயதை  கடந்து நாம் நிற்கும் போது !! 

மேலும்

வியர்வை சிந்துவது

 ரத்தம் சிந்துவதற்கு 
அல்ல 


மேலும்

மரம் வெட்டுவது யாராக இருந்தாலும் மரம்  நடுவது நாமாக இருப்போம் 

மேலும்


மேலே