ஆனந்தகிருஷ்ணன்- கருத்துகள்

நன்றி சகோதரி,தொடர்ந்து கிறுக்குகிறேன்

சரிதான் .முன்னேற்றமும் அழிவும் பயன்படுத்துவோர் கையில் உள்ளது .

அமாம் சகோதரா என்னவளின் பதிலுக்காக காத்திருந்து கொள்ளை போவதில் சுகம் தான்

அந்த ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடு தான் இவை சகோதரா


ஆனந்தகிருஷ்ணன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே