அனைவரும் படியுங்கள்

நான் விரும்பி படிக்கும் ஒரே புத்தகம்
முக புத்தகம் உனக்காக...!

நீ அனுப்பும் செய்திகளில் நன் வாழ்கிறேன்
பதிலளிக்க மறக்காதே மறுக்காதே ...!

எழுதியவர் : ஆனந்தகிருஷ்ணன் (15-Dec-16, 1:44 pm)
பார்வை : 80

மேலே