மபாஸ் பரீட்- கருத்துகள்

மன்னிக்கவும் மிக்க நன்றி தோழி

மிக்க நன்றி பஹீமா உங்களது கவிதைகளும் மிகவும் நன்றாக உள்ளது தொடர்ந்து எழுதுங்கள்


மபாஸ் பரீட் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே