சேகர்- கருத்துகள்

**பிரபஞ்ச தேடலில்
முற்றும் விளங்கா அறிஞன் போல்
உந்தன் தேடலில்
அந்தம் பெறாமல் ஓய்கிறேன்..

நான் ரசித்த வரிகள்,,, superb

எளிமையாகவும், அருமையாகவும் உள்ளது


சேகர் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே