இராஉமாசங்கர்- கருத்துகள்

பிழைகளுக்கு வருந்துகிறேன், உரிய இடத்தை சுட்டி காட்டினால் திருத்திகொள்வேன்

தோழ ! கவிஞன் வசதிக்கு ஆசை பட்டு கவிதை எழுதுவதில்லை ! ஏற்ற அங்கிகாரத்திற்கே! ஆயினும் பசி அவனை விலை போக சொய்கிறது!!!


இராஉமாசங்கர் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே