சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 27-Dec-20, 12:48 pm

சம்யுக்தா - அழகு தேவதை

சம்யுக்தா - அழகு தேவதை போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

சம்யுக்தா பற்றி வர்ணித்து கவிதை எழுதுதல்

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு ரூபாய் ௧௦௦
இரண்டாம் பரிசு ரூபாய் ௫௦
மூன்றாம் பரிசு ரூபாய் ௨௫

ஆரம்ப நாள் : 27-Dec-2020
இறுதி நாள் : 21-Feb-2021  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 22-Feb-2021

சம்யுக்தா - அழகு தேவதை போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே