சேர்த்தவர் : karthika su, 19-Dec-16, 9:01 pm

பெண்மையின் அழகு நடைஉடை பாவனை பற்றி காதல் கவிதைகள் எழுதவும்

பெண்மையின் அழகு நடைஉடை பாவனை பற்றி காதல் கவிதைகள் எழுதவும் போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

பெண்மையின் அழகு நடை உடை பாவனை பற்றி காதல் கவிதைகள் எழுதவும்

திமிர் பிடித்த பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

மௌனமாக இருக்கும் பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

அழகான பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

முறைக்கும் பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

புடவை கட்டும் பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

தாவணி கட்டும் பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

சுடிதார் கட்டும் பெண்ணுக்கு காதல் கவிதை எழுதவும்

பரிசு விவரங்கள்

பரிசு ரூபாய் 101 வழங்கப்படும்

ஆரம்ப நாள் : 19-Dec-2016
இறுதி நாள் : 11-Feb-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 12-Feb-2017

பெண்மையின் அழகு நடைஉடை பாவனை பற்றி காதல் கவிதைகள் எழுதவும் போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே