சேர்த்தவர் : CaptainYaseen Poet, 27-Mar-18, 5:56 pm

நெருப்பு நிலா நூல் விமர்சனம்

போட்டி விவரங்கள்

1. கேப்டன் யாசீன் எழுதிய நெருப்பு நிலாவுக்கு நூல் விமர்சனம் எழுத வேண்டும்.

2. சிறந்த விமர்சனத்திற்குப் பரிசக்கப்படும்.

3. போட்டி ஆரம்ப நாள் :- 27 - 03 - 2018

4. போட்டிக்கு விமர்சனம் அனுப்ப கடைசி தேதி :- 30 - 04 - 2018.

5. போட்டி முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் :- 21 - 05 - 2018

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு - 1000 ரூபாய்

ஆரம்ப நாள் : 27-Mar-2018
இறுதி நாள் : 20-May-2018  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 25-May-2018

நெருப்பு நிலா நூல் விமர்சனம் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே