எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பலரின் கைவண்ணத்தில் பலவிதமான சுவையோடு கவிதை தொக்கு ....

  பலரின் கைவண்ணத்தில் பலவிதமான சுவையோடு  கவிதை தொக்கு. இதுவரை சுவை ஊட்டியவர்கள் 

7) புனிதா வேளாங்கண்ணி
6) வேளாங்கண்ணி
5) சந்தோஷ் 
4) மணி அமரன்
3) கோபி சேகுவேரா
2) காதலாரா
1) கவிஜி

மேலும் இதில் சுவை கூட்ட விரும்பும் ஆர்வமுடையவர்கள் தோழர் கவிஜியை தனிவிடுகையில் தொடர்பு கொள்ளலாம். 


-இரா.சந்தோஷ் குமார்.   

நாள் : 15-Apr-16, 7:24 pm

மேலே