எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இந்த படத்தை பார்த்ததும் சிறு வயதில் அம்மாவின் புடவையை...

இந்த படத்தை பார்த்ததும் சிறு வயதில் அம்மாவின் புடவையை சுற்றிக்கொண்டு விளையாடியது நினைவிற்கு வருகிறது.

பதிவு : vaishu
நாள் : 26-Mar-18, 11:19 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே