எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் விரல்கள் உன்னை கரம் பிடித்து, மை தெளிக்க...

அவள் விரல்கள்

உன்னை கரம் பிடித்து,
மை தெளிக்க
யாசிக்கின்றன!!
"பேனா கொடுத்தால் நல்லாயிருக்கும்"!!

பதிவு : Manikandan
நாள் : 10-Feb-19, 10:24 pm

மேலே