எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பிரசவிக்க மனமில்லை... பத்து மாதங்களையும் தாண்டி.. சுமக்கிறேன் தோழி...

பிரசவிக்க மனமில்லை...
        பத்து மாதங்களையும்
                               தாண்டி..
              சுமக்கிறேன் தோழி
                           உன்னை
           என் இதய கருவறையில்..
                  பல வருடங்களாய்

பதிவு : மல்லி
நாள் : 10-Apr-19, 11:32 pm

மேலே