எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

💘 💞. தேவதை 💞💘. அவள் முகமொட்டு மலரை...

          💘  💞.  தேவதை  💞💘.                                                                                                          அவள் முகமொட்டு மலரை                                                             மலர வைத்து.........                          மூடி செல்கிறாள் ஒரு அழகு                                 தேவதை...........                                        கவிஞனின் கவிதைகள்                                                      அவள் மீது பட்டு விடுமோ                             என்று...💞💞💞

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 20-Oct-22, 4:49 pm

மேலே