கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வெளிநாடு வாழ் இந்திய பிரதமரா நரேந்திர மோடி?


வெளிநாடு வாழ் இந்திய பிரதமரா நரேந்திர மோடி?


Geeths 24-Sep-2015 இறுதி நாள் : 27-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் அப்படிதான் தெரிகிறது

4 votes 40%

இல்லை அவருடைய பயணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது

5 votes 50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் அப்படிதான் தெரிகிறது

5 votes 36%

இல்லை அவருடைய பயணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது

7 votes 50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 14%


மேலே