கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பணம் மற்றும் இலவச பொருட்கள் கொடுத்தால் மட்டுமே ஓட்டுப்போடுவோம் என்று பீகார் மக்கள் தெரிவித்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


பணம் மற்றும் இலவச பொருட்கள் கொடுத்தால் மட்டுமே ஓட்டுப்போடுவோம் என்று பீகார் மக்கள் தெரிவித்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 07-Oct-2015 இறுதி நாள் : 10-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தவறு

0 votes 0%

கருத்து கூற விருப்பமில்லை

0 votes 0%

சரி இது மக்கள் அரசியல்

0 votes 0%

மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை

1 votes 100%

வாசகர் தேர்வு

தவறு

1 votes 50%

கருத்து கூற விருப்பமில்லை

1 votes 50%

சரி இது மக்கள் அரசியல்

0 votes 0%

மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை

0 votes 0%


மேலே