கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மக்களை திசை திருப்பும் முயற்சியா?


எங்கோ கிடந்த பீப் பாடலை தேடிப்பிடித்து எழுந்த கோசங்கள் வெள்ளப் பாதிப்பை மக்கள் கவனத்தில் கொள்ளாதிருக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட திசை திருப்பும் முயற்சியா ?


Thanjai Guna 28-Dec-2015 இறுதி நாள் : 28-Jan-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

0 votes 0%

இருக்கலாம்

2 votes 100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

3 votes 60%

இல்லை

0 votes 0%

இருக்கலாம்

2 votes 40%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே