கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பெற்றோரை விட்டுப் பிரிந்து தனிக்குடித் தனம் செல்ல வற்புறுத்தும் மனைவியை விவாகரத்து செய்யலாம் என்ற உச்ச நீதி மன்றம் தீர்ப்பு எத்தகையது?


பெற்றோரை விட்டுப் பிரிந்து தனிக்குடித் தனம் செல்ல வற்புறுத்தும் மனைவியை விவாகரத்து செய்யலாம் என்ற உச்ச நீதி மன்றம் தீர்ப்பு எத்தகையது?


Geeths 13-Oct-2016 இறுதி நாள் : 21-Oct-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

11 votes 69%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

5 votes 31%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

67 votes 61%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

36 votes 33%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

7 votes 6%


மேலே