கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் நீங்கள் ஆதரிப்பீர்களா?


ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் நீங்கள் ஆதரிப்பீர்களா?


Geeths 18-May-2017 இறுதி நாள் : 23-May-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

10 votes 17%

இல்லை

49 votes 83%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

253 votes 28%

இல்லை

662 votes 72%


மேலே