கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜெயலலிதா இல்லம் நினைவில்லமாக மாற்றப்படுமா?


ஜெயலலிதா இல்லம் நினைவில்லமாக மாற்றப்படுமா?


mahesh666 18-Aug-2017 இறுதி நாள் : 20-Aug-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

5 votes 31%

இல்லை

4 votes 25%

மாற்றித்தான் ஆகவேண்டும்

7 votes 44%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

78 votes 42%

இல்லை

42 votes 23%

மாற்றித்தான் ஆகவேண்டும்

64 votes 35%


மேலே