பிறருக்கு தொல்லை தராத வாழ்வே ஒழுக்க வாழ்வு. - தந்தை பெரியார்

பிறருக்கு தொல்லை தராத வாழ்வே ஒழுக்க

பிறருக்கு தொல்லை தராத வாழ்வே ஒழுக்க
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பிறருக்கு தொல்லை தராத வாழ்வே ஒழுக்க வாழ்வு.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே