எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தடம் மாறுவது வாழ்க்கையல்ல.. 
தடம் பதிப்பதுதான் வாழ்க்கை
              - தர்மதுரை 9750883676

மேலும்

குறிலாய்
நெடிலாய்🍁
என்னுள் தமிழாய்
கனமில்லாத ஒரு
இலக்கணம் நீ🍁 

மேலும்

இரவின் நீளம் 
போதவில்லை 🍁
இமைகள் திறக்க 
மனதும் இல்லை 🍁
கனவுத் திரையில் 
உந்தன் பிம்பம்🍁 
விடியல் வேண்டாம்
மனதும்   கெஞ்சும்🍁 

மேலும்

பஞ்ச பூதங்கள்
என்று சொல்வதால்🍁
மக்களை விழுங்குகின்றன
அவ்வப்பொழுது🍁

மேலும்

நம் கண்களுக்குள்
சந்திப் பிழை🍁
நீ என் தமிழானதால்🍁

மேலும்

தடை அலைகள்
ஓய்வதில்லை🍁

மனம் ஒரு 
ஆழ்கடல்🍁

கால மெதிர்த்து கடற்
பயணம்🍁

தன்னம்பிக்கை🍁
கலங்கரை விளக்கம்

மேலும்

கலப்படமான "தேனோ"
அது
கலப்படமானதேனோ?🤔

மேலும்

ஒட்டுமில்லை உறவுமில்லை...
பலூன்காரன் மூச்சு 
வெடித்து சிதறியதும்
அழுது கதறியது 
குழந்தை....

உறவு.....

மேலும்

அடுப்பங்கரையில் பொங்கியது 

அனல் பறக்கும் கோபத்துடன்  
அடியோடு நிறுத்தப்பட்ட கல்வி.

மேலும்

Online காதல் கவிதை:

 அடிக்கடி எட்டிப்பார்க்க
 துடிக்கின்றது இந்த 
ஆணின் மனம்
online ல் இப்படி நீ
வருகிறாயா என்று ..

மேலும்

மேலும்...

மேலே