எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாரணமுகத்தோனே போற்றி,,!விந்தை முகமும் விரிந்த காதுமுள்ள வேழமுகத்தோன் 

தந்தை சொல்லைத் தட்டாது நடந்த தரணீதரன்  

தொந்தியும் பருத்த தொடையும் கொண்ட துதிக்கையோன்  

எந்தையாம் யாவர்க்கும் எளிய கடவுளாம் ஏகதந்தன்       

============
கலித்து றை
============

பெருவை பார்த்தசாரதி

மேலும்

சென்ற வாரத்தின் சிறந்த படைப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பார்வை - எழுத்து.காம் தங்கள் படைப்பு தேர்வானதிற்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 18-Sep-2018 5:46 pm
ஏகதந்தன் வணக்கம் அருமை 13-Sep-2018 6:27 pm

ஆடிவெள்ளி   =   20 - 07 - 2018 
==========================


வெள்ளி முளைத்ததும்
.............வியாழன் உறங்க
............. .....வந்ததே..

அள்ளிக் கொடுக்கும்
............. ஆடிவெள்ளி.! விஷேசம்
............. .....அம்மனுக்கு.!

உள்ளநாளை இன்புற
..............உறங்கிக் கழிக்க 
...................உள்ளதுகூழ்..!

பள்ளி யெழுமுன்
............. பகலுணவாம் கஞ்சிபெற
............. ....பக்தர்கள்.!

=============
*கலித்துறை*
=============

மேலும்


மேலே