பெருவை பார்த்தசாரதி - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  பெருவை பார்த்தசாரதி
இடம்:  கலைஞர் நகர், சென்னை-78
பிறந்த தேதி :  12-Dec-1961
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  10-Nov-2016
பார்த்தவர்கள்:  361
புள்ளி:  206

என்னைப் பற்றி...

பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் முதுநிலை கண்காளிப்பாளர்
இணையத்தில் கதை , கட்டுரை, கவிதை போன்றவற்றை வெளியிடுகிறேன்.
தஞ்சை ஓவியம், புடைப்புச் சித்திரம், சிலைகளில் கற்கள் பதிப்பது போன்ற இதர நற்பொழுதுபோக்குக் கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றவன்.
நண்பர்களின் அழைப்பின் மூலம் வாழ்க்கைக் கல்வி பற்றி சிறுவர் பள்ளி, நூலகங்களில் சிற்றுரையும் ஆற்றி வருகிறேன்.

என் படைப்புகள்
பெருவை பார்த்தசாரதி செய்திகள்

நவராத்திரி பெருவிழா..!
நற் குடும்பப் பெண்களுக்கே உரித்தான
..........நற் பண்டிகையாம் நவராத்திரி விரதம்.!

ஆண்களுக்கும் அங்கே வேலை யுண்டாம்
.......... அழகாய்ப் படிகட்டியதில் பொம்மை யடுக்க..

ஒன்றுமூன்று ஐந்துஏழென ஒற்றை வரிசையில்
.......... உயரும் வகையில் ஒவ்வொரு படிகட்டியதில்..

அறிவுக்கு ஏற்றவாறு முதல் ஐந்திலும்
.......... ஆறிலும் மண்ணுயிர்களின் நினைவாக..

மண்ணால் செய்த பொம்மையை அங்கே
.......... மனதுக் கேற்றவாறு அழகாக அரங்கேற்றுவர்.!

ஏழாம் படியில் ரிஷிமகரிஷியும் சித்தரும்
.......... எட்டாம் படியில் தேவரும் இதரதெய்வமும்..

ஒன்பதாம் படியில் முப்பெரு மூர்த்தியும்
.......... உடன் முப்பெரு தேவியரும் இடம்பெறுவர்.!

நவநாயகியரை நவநாட்கள் நித்தம் பூசிக்கும்
.......... நவராத்திரி விழாவெனும் நற் பண்டிகையன்று..

விதவிதமாய் வாங்கி வைத்த பொம்மையை..
.......... விருப்பமுடன் காணவாரீர்! வாரீரென! அழைக்க..

தண்டையும் கிண்கிணியும் அணியும் பெண்கள்
.......... சுண்டல் தருகிறோம்! வாருங்கள்! எனவழைப்பர்.!      

======================================================

படம்:: நன்றி தினமலர்.காம்

மேலும்

padiththen pakirnthen navaraaththiri nayagi arul venduvom Eraa. Ganapathi nool ---Navaraaththiri Nayagi padikkavum 22-Sep-2017 8:25 am
Aanmeekam Aye one Really great Congradulations 21-Sep-2017 10:36 pm
தற்போது எல்லாமதத்தினர் கொண்டாடும் அந்தந்த விழக்கள்தான், இன்றய சூழ்நிலையில் மதங்களை மறந்து, மனிதர்களை ஒன்றிணைக்கின்றன. இம்மாதிரி விழாக்கள்தான், நீண்ட நாட்களாக மறந்துபோயிருந்த நண்பர்களின் நட்பை நினைவுகூறும் விதத்தில் மறுபடி அதைப் புதுப்பிக்கிறது என்று கூடச்சொல்லலாம். அதனால்தான், கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், நவராத்திரி போன்ற விழாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வதைக் காண முடிகிறது... மேலான தங்களின் கருத்துப் பதிவுக்கு நன்றி திரு ஸர்பான் அவர்களே 21-Sep-2017 9:56 pm
மதங்களால் நாம் பிரிந்தோம் இனத்தால் நாம் இணைந்தோம் என்று தான் இவ்வெண்ணத்தின் அழகில் கருத்துச் சொல்ல தோன்றுகிறது. மரபுகள் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் அழகானவை அவைகள் மனிதனின் மனதை தூய்மையாக்குகிறது 21-Sep-2017 9:21 pm

நவராத்திரி பெருவிழா..!
நற் குடும்பப் பெண்களுக்கே உரித்தான
..........நற் பண்டிகையாம் நவராத்திரி விரதம்.!

ஆண்களுக்கும் அங்கே வேலை யுண்டாம்
.......... அழகாய்ப் படிகட்டியதில் பொம்மை யடுக்க..

ஒன்றுமூன்று ஐந்துஏழென ஒற்றை வரிசையில்
.......... உயரும் வகையில் ஒவ்வொரு படிகட்டியதில்..

அறிவுக்கு ஏற்றவாறு முதல் ஐந்திலும்
.......... ஆறிலும் மண்ணுயிர்களின் நினைவாக..

மண்ணால் செய்த பொம்மையை அங்கே
.......... மனதுக் கேற்றவாறு அழகாக அரங்கேற்றுவர்.!

ஏழாம் படியில் ரிஷிமகரிஷியும் சித்தரும்
.......... எட்டாம் படியில் தேவரும் இதரதெய்வமும்..

ஒன்பதாம் படியில் முப்பெரு மூர்த்தியும்
.......... உடன் முப்பெரு தேவியரும் இடம்பெறுவர்.!

நவநாயகியரை நவநாட்கள் நித்தம் பூசிக்கும்
.......... நவராத்திரி விழாவெனும் நற் பண்டிகையன்று..

விதவிதமாய் வாங்கி வைத்த பொம்மையை..
.......... விருப்பமுடன் காணவாரீர்! வாரீரென! அழைக்க..

தண்டையும் கிண்கிணியும் அணியும் பெண்கள்
.......... சுண்டல் தருகிறோம்! வாருங்கள்! எனவழைப்பர்.!      

======================================================

படம்:: நன்றி தினமலர்.காம்

மேலும்

padiththen pakirnthen navaraaththiri nayagi arul venduvom Eraa. Ganapathi nool ---Navaraaththiri Nayagi padikkavum 22-Sep-2017 8:25 am
Aanmeekam Aye one Really great Congradulations 21-Sep-2017 10:36 pm
தற்போது எல்லாமதத்தினர் கொண்டாடும் அந்தந்த விழக்கள்தான், இன்றய சூழ்நிலையில் மதங்களை மறந்து, மனிதர்களை ஒன்றிணைக்கின்றன. இம்மாதிரி விழாக்கள்தான், நீண்ட நாட்களாக மறந்துபோயிருந்த நண்பர்களின் நட்பை நினைவுகூறும் விதத்தில் மறுபடி அதைப் புதுப்பிக்கிறது என்று கூடச்சொல்லலாம். அதனால்தான், கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், நவராத்திரி போன்ற விழாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வதைக் காண முடிகிறது... மேலான தங்களின் கருத்துப் பதிவுக்கு நன்றி திரு ஸர்பான் அவர்களே 21-Sep-2017 9:56 pm
மதங்களால் நாம் பிரிந்தோம் இனத்தால் நாம் இணைந்தோம் என்று தான் இவ்வெண்ணத்தின் அழகில் கருத்துச் சொல்ல தோன்றுகிறது. மரபுகள் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் அழகானவை அவைகள் மனிதனின் மனதை தூய்மையாக்குகிறது 21-Sep-2017 9:21 pm

நவராத்திரி பெருவிழா..!
நற் குடும்பப் பெண்களுக்கே உரித்தான
..........நற் பண்டிகையாம் நவராத்திரி விரதம்.!

ஆண்களுக்கும் அங்கே வேலை யுண்டாம்
.......... அழகாய்ப் படிகட்டியதில் பொம்மை யடுக்க..

ஒன்றுமூன்று ஐந்துஏழென ஒற்றை வரிசையில்
.......... உயரும் வகையில் ஒவ்வொரு படிகட்டியதில்..

அறிவுக்கு ஏற்றவாறு முதல் ஐந்திலும்
.......... ஆறிலும் மண்ணுயிர்களின் நினைவாக..

மண்ணால் செய்த பொம்மையை அங்கே
.......... மனதுக் கேற்றவாறு அழகாக அரங்கேற்றுவர்.!

ஏழாம் படியில் ரிஷிமகரிஷியும் சித்தரும்
.......... எட்டாம் படியில் தேவரும் இதரதெய்வமும்..

ஒன்பதாம் படியில் முப்பெரு மூர்த்தியும்
.......... உடன் முப்பெரு தேவியரும் இடம்பெறுவர்.!

நவநாயகியரை நவநாட்கள் நித்தம் பூசிக்கும்
.......... நவராத்திரி விழாவெனும் நற் பண்டிகையன்று..

விதவிதமாய் வாங்கி வைத்த பொம்மையை..
.......... விருப்பமுடன் காணவாரீர்! வாரீரென! அழைக்க..

தண்டையும் கிண்கிணியும் அணியும் பெண்கள்
.......... சுண்டல் தருகிறோம்! வாருங்கள்! எனவழைப்பர்.!      

======================================================

படம்:: நன்றி தினமலர்.காம்

மேலும்

padiththen pakirnthen navaraaththiri nayagi arul venduvom Eraa. Ganapathi nool ---Navaraaththiri Nayagi padikkavum 22-Sep-2017 8:25 am
Aanmeekam Aye one Really great Congradulations 21-Sep-2017 10:36 pm
தற்போது எல்லாமதத்தினர் கொண்டாடும் அந்தந்த விழக்கள்தான், இன்றய சூழ்நிலையில் மதங்களை மறந்து, மனிதர்களை ஒன்றிணைக்கின்றன. இம்மாதிரி விழாக்கள்தான், நீண்ட நாட்களாக மறந்துபோயிருந்த நண்பர்களின் நட்பை நினைவுகூறும் விதத்தில் மறுபடி அதைப் புதுப்பிக்கிறது என்று கூடச்சொல்லலாம். அதனால்தான், கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், நவராத்திரி போன்ற விழாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வதைக் காண முடிகிறது... மேலான தங்களின் கருத்துப் பதிவுக்கு நன்றி திரு ஸர்பான் அவர்களே 21-Sep-2017 9:56 pm
மதங்களால் நாம் பிரிந்தோம் இனத்தால் நாம் இணைந்தோம் என்று தான் இவ்வெண்ணத்தின் அழகில் கருத்துச் சொல்ல தோன்றுகிறது. மரபுகள் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் அழகானவை அவைகள் மனிதனின் மனதை தூய்மையாக்குகிறது 21-Sep-2017 9:21 pm
கீத்ஸ் அளித்த எண்ணத்தை (public) பழனி குமார் மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
18-Sep-2017 12:33 pm

எண்ணம் காணொளி போட்டி

தோழர்களுக்கு வணக்கம்!
எழுத்து நடத்தும் எண்ணம் காணொளி போட்டி
தொடங்கும் நாள் - 18-09-2017
முடியும் நாள் - 27-09-2017


தோழர்களின் விருப்பப்படி போட்டி இறுதி நாள் 27 வரை நீடிக்கப் பட்டுள்ளது.

விதிமுறைகள்:
  • சமர்ப்பிக்கபடும் காணொளி உங்களது சொந்த காணொளியாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும்.
  • காணொளி ஏதுவாக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். கவிதை மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. தாங்கள் எடுத்த குறும்படம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ந்த காட்சிகள், செல்ல பிராணிகளின் சேட்டை என்று எதையும் தாங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் .
  • ஒரு நிமிட காணொளி மட்டுமே சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
  • சிறந்த காணொளி ஒன்றிற்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு வழங்கப்படும்.

காணொளி சமர்ப்பிக்க:
  • எழுத்து எண்ணத்தில் உங்களது காணொளியை சமர்ப்பிக்க நீங்கள் உங்களது youtube பக்கத்திற்கு சென்று share பட்டன் கிளிக் செய்யவும்.
  • பிறகு Embed என்பதை கிளிக் செய்து. உங்கள் காணொளி கோடை காபி செய்யவும்.
  • அதன் பின், எண்ணம் பகுதிக்கு வந்து video icon கிளிக் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் காபி செய்த கோடை paste செய்யவும்.
  • Add வீடியோ என்பதை கிளிக் செய்தால் உங்கள் காணொளி எண்ணத்தில் சேர்ந்துவிடும்.
  • உங்களது கானொலிக்கேற்ப தலைப்பு கொடுத்து எண்ணத்தை அனைவரும் பார்க்கும் படி பதிவு செய்யவும்.

இப்படிக்கு,
எழுத்து குழுமம்

மேலும்

நிச்சயம் நீட்டிக்கப்படும் 21-Sep-2017 3:42 pm
போட்டி நடைபெறும் காலத்தையும் கொஞ்சம் நீடிக்கலாமே! இதுவரை போட்டியின் விதிமுறைகளை தழுவி வெறுமனே மூன்று காணொளிகள் மட்டுமே பதிவாகி இருக்கிறது. 21-Sep-2017 11:40 am
மன்னிக்கவும் தோழரே! கண்டிப்பாக இன்று பிழை திருத்தும் செய்து அனைவரும் பதிவிடும் பாடி மாற்றி அறிவிக்கப்படும். 21-Sep-2017 10:53 am
மாற்றத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் எங்கும் எப்போதும் ஏமாற்றம் தான் அடைகிறோம். கடந்த காலத்தை நினைக்கும் போது நிகழ்காலத்தில் அவைகளை மீட்க முடியாது என்பதே உண்மை. இனி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் ஓர் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இங்கு உருவாகுமா என்று என்னை போல் பலருக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது. ஆனால் தனித்துவமான எண்ணங்களும் கட்டமைப்பும் இங்கு தான் இருக்கிறது என்பது தனித்துவமான அடையாளம். சுயமாக படைப்பாளிகள் செயற்படும் சுதந்திரம் எமது தளத்தில் தான் இருக்கிறது. நல்ல கவிதைகள் வறண்ட நிலம் போல ஆகக் கூடாது அவைகள் அருவிகள் போல் என்றும் பலரின் உள்ளங்களில் நீந்திக்கொண்ட இருக்க வேண்டும் என்பது என் எண்ணம். சுயநலம் என்று பலரும் நினைக்கலாம் ஆனால் என்னை புரிந்த ஒரு சிலர் நிச்சயம் அதனை வெறுப்பார்கள் என்பதே என் நம்பிக்கை. 21-Sep-2017 10:30 am

ஏழைச் சிறுவனின் ஏக்கம்..!

======================


உருளுகின்ற இவ்வுலகில் உழைக்கும் வர்க்கமாய்
.. ..........உழல்பவர்கள் ஏராளம்.! அதிலும் உழைக்காமலே..
பொருளீட்டும் மாந்தரும் உண்டாம் இவர்களின்
.. ..........இருட்டு மனதிலேயாம் வெளிச்சம் தேடுகிறோம்.!
மருண்டே வாழ்ந்து மண்ணில் மடிவதுதானெம்
.. ..........மக்களின் தலையில் எழுதியதலை விதிபோலாம்.!
அருளுகின்ற இறைவனும் ஏழை எமக்கென்றே
.. ..........ஆரோக்கியமும் பிள்ளைச் செல்வமும் அருளினான்.!

ஆனால்..

பள்ளிசெல்லும் எண்ணமே சத்துணவுக் காகத்தான்
.. ..........படிப்பிலே கவனமிலாப் பலசோலி எங்களுக்குண்டு.!
வெள்ளி முளைக்குமுன் வேகமாய் செயல்புரிந்தே
.. ..........வதைக்கும் உழைப்பால் படிப்பினில் நாட்டமில்லை,!
பிள்ளையாய் இருக்கும்போதே இடுப்பில் இன்னொரு
.. ..........பிள்ளையைச் சுமக்க வேண்டுமா ஏழ்மையென்பதால்,!
 கள்ளமிலா மனதோடு கல்விகற்க ஆசைதானால்
.. ..........சல்லாபமாய் வாழநினையின் சங்கடமே வருகிறது,!

அப்பனும் ஆத்தாளுமில்லை அரவணைத்து வளர்க்க
.. ..........ஆதரவாய் உற்றோர் உறவினருமென எவருமிலை.!
தப்பேதும் செய்யாமலே தண்டனை மிகப்பெரிதோ
.. ..........தகும்நூலைப் படித்துயர ஒருபோதும் வழியில்லை.!
 எப்படி வாழ்வதென எண்ணியெ கலங்குகின்றோம்
.. ..........எங்கள் கடமைகளை அனுதினமும் செய்கின்றோம்.!
 இப்பாரினில் ஏழ்மைக் குழந்தைபடும் துயரம்போல்
.. ..........எவருக்குமே வராதென.....அருள்வாயா இறைவா..? 

====================================================

  படம்பார்த்துக் கவிதை எழுதும் வகையில் அமைந்ததொரு காட்சியைக் கறுப்புவெள்ளையில் ஒளிஓவியமாய்த் தீட்டியிருக்கும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் திரு. கோகுல்நாத், இதனைப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுத்துத் தந்திருக்கும் வல்லமை ஃப்ளிக்கர் குழுமத்தின் பொறுப்பாசிரியர் திருமதி. சாந்தி மாரியப்பன் இருவருக்கும் முதலில் என் இனிய நன்றி!

அடுத்ததாக, இந்த வாரம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை “சிறந்த கவிஞர்” எனும் பட்டத்தை நடுவர் திருமதி மேகலா ராமமூர்த்தியிடமிருந்து பெருவதை பெருமையுடன் ஏற்கிறேன்.  

மேலும்

மனிதனுக்கு எத்தகைய கஷ்டம் வந்தாலும் பொறுத்துக் கொண்டுவிடுவான், ஆனால், வறுமை, ஏழ்மை இவை மட்டும் சற்று பொறுத்துக்கொள்வது கடினம், அதிலும் ஏழைகளின் கனவை கவிதை வரிகளில் அடுக்கி ஏட்டிற்குள் அடக்கி விடமுடியாது. தொடர்கதைபோல் அது தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.. மிக ஆழமாக சிந்தித்து, பதில் எழுதியிருக்கிறீர்கள். தங்களைப்போல் இன்னும் பல ஆர்வலர்கள் இந்த எழுத்து தளத்திலே தங்களது முத்திரையை பதிலாகப் பதிக்க முன்வரவேண்டும், இதைப்பற்றி தாங்கள் ஒருமுறை விரிவாக எழுதியபோது, நானும் அதற்கு பதில் எழுதியிருந்தேன். நன்றி திரு ஸர்பான்... 21-Sep-2017 9:41 am
விடுமுறையில்லாத வறுமையில் சிறைப்பட்ட பிஞ்சு இதயங்களின் வரலாற்றை கவிதை கண்ணீரோடு சொல்கிறது. சுமந்த தாயும் நிழலான தந்தையும் இவன் வாழ்வை விட்டு விடுதலையான பின் இவன் வசந்தங்கள் எல்லாம் முட்களின் பாயில் ஒரு இலையுதிர் கால இதயமாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏழ்மையின் விறகுகள் என்புகளை தான் பற்ற வைக்கிறது. மெழுகு போல் அவர்களது உள்ளங்களும் மெலிந்து போய்விடுகிறது. சோகமே முதன்மை நிலா ஏக்கமே சுடுகின்ற சூரியன் என்று அவர்களின் வாழ்க்கை ஒரு மின்மினியின் சிறகை போல கனவுகள் காணும் முன்னே முற்றுப் புள்ளி வைக்கிறது 19-Sep-2017 6:10 pm

ஏழைச் சிறுவனின் ஏக்கம்..!

======================


உருளுகின்ற இவ்வுலகில் உழைக்கும் வர்க்கமாய்
.. ..........உழல்பவர்கள் ஏராளம்.! அதிலும் உழைக்காமலே..
பொருளீட்டும் மாந்தரும் உண்டாம் இவர்களின்
.. ..........இருட்டு மனதிலேயாம் வெளிச்சம் தேடுகிறோம்.!
மருண்டே வாழ்ந்து மண்ணில் மடிவதுதானெம்
.. ..........மக்களின் தலையில் எழுதியதலை விதிபோலாம்.!
அருளுகின்ற இறைவனும் ஏழை எமக்கென்றே
.. ..........ஆரோக்கியமும் பிள்ளைச் செல்வமும் அருளினான்.!

ஆனால்..

பள்ளிசெல்லும் எண்ணமே சத்துணவுக் காகத்தான்
.. ..........படிப்பிலே கவனமிலாப் பலசோலி எங்களுக்குண்டு.!
வெள்ளி முளைக்குமுன் வேகமாய் செயல்புரிந்தே
.. ..........வதைக்கும் உழைப்பால் படிப்பினில் நாட்டமில்லை,!
பிள்ளையாய் இருக்கும்போதே இடுப்பில் இன்னொரு
.. ..........பிள்ளையைச் சுமக்க வேண்டுமா ஏழ்மையென்பதால்,!
 கள்ளமிலா மனதோடு கல்விகற்க ஆசைதானால்
.. ..........சல்லாபமாய் வாழநினையின் சங்கடமே வருகிறது,!

அப்பனும் ஆத்தாளுமில்லை அரவணைத்து வளர்க்க
.. ..........ஆதரவாய் உற்றோர் உறவினருமென எவருமிலை.!
தப்பேதும் செய்யாமலே தண்டனை மிகப்பெரிதோ
.. ..........தகும்நூலைப் படித்துயர ஒருபோதும் வழியில்லை.!
 எப்படி வாழ்வதென எண்ணியெ கலங்குகின்றோம்
.. ..........எங்கள் கடமைகளை அனுதினமும் செய்கின்றோம்.!
 இப்பாரினில் ஏழ்மைக் குழந்தைபடும் துயரம்போல்
.. ..........எவருக்குமே வராதென.....அருள்வாயா இறைவா..? 

====================================================

  படம்பார்த்துக் கவிதை எழுதும் வகையில் அமைந்ததொரு காட்சியைக் கறுப்புவெள்ளையில் ஒளிஓவியமாய்த் தீட்டியிருக்கும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் திரு. கோகுல்நாத், இதனைப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுத்துத் தந்திருக்கும் வல்லமை ஃப்ளிக்கர் குழுமத்தின் பொறுப்பாசிரியர் திருமதி. சாந்தி மாரியப்பன் இருவருக்கும் முதலில் என் இனிய நன்றி!

அடுத்ததாக, இந்த வாரம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை “சிறந்த கவிஞர்” எனும் பட்டத்தை நடுவர் திருமதி மேகலா ராமமூர்த்தியிடமிருந்து பெருவதை பெருமையுடன் ஏற்கிறேன்.  

மேலும்

மனிதனுக்கு எத்தகைய கஷ்டம் வந்தாலும் பொறுத்துக் கொண்டுவிடுவான், ஆனால், வறுமை, ஏழ்மை இவை மட்டும் சற்று பொறுத்துக்கொள்வது கடினம், அதிலும் ஏழைகளின் கனவை கவிதை வரிகளில் அடுக்கி ஏட்டிற்குள் அடக்கி விடமுடியாது. தொடர்கதைபோல் அது தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.. மிக ஆழமாக சிந்தித்து, பதில் எழுதியிருக்கிறீர்கள். தங்களைப்போல் இன்னும் பல ஆர்வலர்கள் இந்த எழுத்து தளத்திலே தங்களது முத்திரையை பதிலாகப் பதிக்க முன்வரவேண்டும், இதைப்பற்றி தாங்கள் ஒருமுறை விரிவாக எழுதியபோது, நானும் அதற்கு பதில் எழுதியிருந்தேன். நன்றி திரு ஸர்பான்... 21-Sep-2017 9:41 am
விடுமுறையில்லாத வறுமையில் சிறைப்பட்ட பிஞ்சு இதயங்களின் வரலாற்றை கவிதை கண்ணீரோடு சொல்கிறது. சுமந்த தாயும் நிழலான தந்தையும் இவன் வாழ்வை விட்டு விடுதலையான பின் இவன் வசந்தங்கள் எல்லாம் முட்களின் பாயில் ஒரு இலையுதிர் கால இதயமாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏழ்மையின் விறகுகள் என்புகளை தான் பற்ற வைக்கிறது. மெழுகு போல் அவர்களது உள்ளங்களும் மெலிந்து போய்விடுகிறது. சோகமே முதன்மை நிலா ஏக்கமே சுடுகின்ற சூரியன் என்று அவர்களின் வாழ்க்கை ஒரு மின்மினியின் சிறகை போல கனவுகள் காணும் முன்னே முற்றுப் புள்ளி வைக்கிறது 19-Sep-2017 6:10 pm

ஏழைச் சிறுவனின் ஏக்கம்..!

======================


உருளுகின்ற இவ்வுலகில் உழைக்கும் வர்க்கமாய்
.. ..........உழல்பவர்கள் ஏராளம்.! அதிலும் உழைக்காமலே..
பொருளீட்டும் மாந்தரும் உண்டாம் இவர்களின்
.. ..........இருட்டு மனதிலேயாம் வெளிச்சம் தேடுகிறோம்.!
மருண்டே வாழ்ந்து மண்ணில் மடிவதுதானெம்
.. ..........மக்களின் தலையில் எழுதியதலை விதிபோலாம்.!
அருளுகின்ற இறைவனும் ஏழை எமக்கென்றே
.. ..........ஆரோக்கியமும் பிள்ளைச் செல்வமும் அருளினான்.!

ஆனால்..

பள்ளிசெல்லும் எண்ணமே சத்துணவுக் காகத்தான்
.. ..........படிப்பிலே கவனமிலாப் பலசோலி எங்களுக்குண்டு.!
வெள்ளி முளைக்குமுன் வேகமாய் செயல்புரிந்தே
.. ..........வதைக்கும் உழைப்பால் படிப்பினில் நாட்டமில்லை,!
பிள்ளையாய் இருக்கும்போதே இடுப்பில் இன்னொரு
.. ..........பிள்ளையைச் சுமக்க வேண்டுமா ஏழ்மையென்பதால்,!
 கள்ளமிலா மனதோடு கல்விகற்க ஆசைதானால்
.. ..........சல்லாபமாய் வாழநினையின் சங்கடமே வருகிறது,!

அப்பனும் ஆத்தாளுமில்லை அரவணைத்து வளர்க்க
.. ..........ஆதரவாய் உற்றோர் உறவினருமென எவருமிலை.!
தப்பேதும் செய்யாமலே தண்டனை மிகப்பெரிதோ
.. ..........தகும்நூலைப் படித்துயர ஒருபோதும் வழியில்லை.!
 எப்படி வாழ்வதென எண்ணியெ கலங்குகின்றோம்
.. ..........எங்கள் கடமைகளை அனுதினமும் செய்கின்றோம்.!
 இப்பாரினில் ஏழ்மைக் குழந்தைபடும் துயரம்போல்
.. ..........எவருக்குமே வராதென.....அருள்வாயா இறைவா..? 

====================================================

  படம்பார்த்துக் கவிதை எழுதும் வகையில் அமைந்ததொரு காட்சியைக் கறுப்புவெள்ளையில் ஒளிஓவியமாய்த் தீட்டியிருக்கும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் திரு. கோகுல்நாத், இதனைப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுத்துத் தந்திருக்கும் வல்லமை ஃப்ளிக்கர் குழுமத்தின் பொறுப்பாசிரியர் திருமதி. சாந்தி மாரியப்பன் இருவருக்கும் முதலில் என் இனிய நன்றி!

அடுத்ததாக, இந்த வாரம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை “சிறந்த கவிஞர்” எனும் பட்டத்தை நடுவர் திருமதி மேகலா ராமமூர்த்தியிடமிருந்து பெருவதை பெருமையுடன் ஏற்கிறேன்.  

மேலும்

மனிதனுக்கு எத்தகைய கஷ்டம் வந்தாலும் பொறுத்துக் கொண்டுவிடுவான், ஆனால், வறுமை, ஏழ்மை இவை மட்டும் சற்று பொறுத்துக்கொள்வது கடினம், அதிலும் ஏழைகளின் கனவை கவிதை வரிகளில் அடுக்கி ஏட்டிற்குள் அடக்கி விடமுடியாது. தொடர்கதைபோல் அது தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.. மிக ஆழமாக சிந்தித்து, பதில் எழுதியிருக்கிறீர்கள். தங்களைப்போல் இன்னும் பல ஆர்வலர்கள் இந்த எழுத்து தளத்திலே தங்களது முத்திரையை பதிலாகப் பதிக்க முன்வரவேண்டும், இதைப்பற்றி தாங்கள் ஒருமுறை விரிவாக எழுதியபோது, நானும் அதற்கு பதில் எழுதியிருந்தேன். நன்றி திரு ஸர்பான்... 21-Sep-2017 9:41 am
விடுமுறையில்லாத வறுமையில் சிறைப்பட்ட பிஞ்சு இதயங்களின் வரலாற்றை கவிதை கண்ணீரோடு சொல்கிறது. சுமந்த தாயும் நிழலான தந்தையும் இவன் வாழ்வை விட்டு விடுதலையான பின் இவன் வசந்தங்கள் எல்லாம் முட்களின் பாயில் ஒரு இலையுதிர் கால இதயமாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏழ்மையின் விறகுகள் என்புகளை தான் பற்ற வைக்கிறது. மெழுகு போல் அவர்களது உள்ளங்களும் மெலிந்து போய்விடுகிறது. சோகமே முதன்மை நிலா ஏக்கமே சுடுகின்ற சூரியன் என்று அவர்களின் வாழ்க்கை ஒரு மின்மினியின் சிறகை போல கனவுகள் காணும் முன்னே முற்றுப் புள்ளி வைக்கிறது 19-Sep-2017 6:10 pm

சிந்தனை செய்மனமே-26 


Doubts and faiths:-   சந்தேகமும் (doubts) - - - நம்பிக்கையும் (faith)      


“நம்பிக்கை” என்கிற வார்த்தை சிறியதாக இருந்தாலும், அது மிகப்பெரிய தாத்பர்யத்தை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சில சமயம், ஏதோ ஒன்றின் மீது, நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும்போது, அது நடக்குமா அல்லது நடக்காதா என்கிற சந்தேகம் எழுவது அனைவருக்கும் சகஜம்தான்.   


“சந்தேகம்” மனிதனின் மிகப்பெரிய எதிரி. எந்த ஒரு காரியத்தையும் சந்தேகத்தோடு செய்தால் அது முற்றிலும் நிறைவேறாது. அப்படி அது நிறைவேறினாலும் அதில் திருப்தி இருக்காது.   நம் வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு காலக்கட்டத்தில் சங்கடங்கள் வரும்போது மட்டும், வாழ்வின் எல்லாக் கதவுகளும் மூடப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகம் கொள்கிறோம். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் அது உண்மையில் தாளிடப்படவில்லை என்பதை நாமறியோம்.   


Actually, they may be waiting for your knocks...

நம்பிக்கை என்பதை முழுவதும் கொள்ளாமல், எக்காரியத்தையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படியில் செய்ய முற்படும்போது அதில் குழப்பமே பெரும்பாலும் நீடிக்கும்.

“நம்பிக்கையின்” மீது சந்தேகப்படுவதும்...

“சந்தேகத்தின்” மீது முழுநம்பிக்கை வைப்பதும்..

மனித இயல்புகளின் ஒன்றாக இருப்பதையும், அதை நாம் செய்யும் செயல்களோடு ஒப்பிடும்போது, இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை, நாம் உணர்ந்து கொள்ளமுடியும்.

இதுதான் இயற்கை. வாழ்க்கையில் இதைச் சரிசெய்துகொள்ள, அனுபவத்தில் அவ்வப்போது ஒரு செயலைச் செய்யுமுன் சந்தேகம், நம்பிக்கை ஆகிய இரண்டையும் பரீட்சித்துப் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.         

அன்புடன் பெருவை பார்த்தசாரதி

நன்றி படம்:: கோட்ஸ் ஃபார்.காம்

மேலும்

மதிப்பிற்குரிய அய்யா ஆவுடையப்பன் வேலாயுதம் அவர்களுக்கு நன்றி... தற்போது, என் மனதில் எழும் சிந்தனைகளை, "சிந்தனை செய்மனமே" என்கிற தலைப்பில் ஒரு கோர்வையாக இங்கே பதிவு செய்து வருகிறேன். அது எண்ணிக்கையில் நூறைத் தொடும்போது ஒரு புத்தகமாக வெளிவரவேண்டும் என்பதே என் அவா.. அதையும் விலைக்குக் கொடுக்காமல், கல்யாணம் போன்ற விழாக்களில் பரிசளிக்க வேண்டுமென்பதே என் வாழ்நாள் ஆசை. அதேபோல, வல்லமை மின் இதழில், ஆசிரியர் திருமதி பவளசங்கரி அவர்கள் அளித்த ஊக்கத்தில், ஒரே மூச்சில் முப்பது தொடர் கட்டுரைகளை எழுதி முடித்தேன். இதுவும் வாழ்க்கைத் தத்துவம் அடங்கிய, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் "நல்வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டிகள்" என்கிற தலைப்பில் இருநூறு பக்கங்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன். அனேகமாக இந்த வருட கடைசிக்குள் இதுவும் புத்தகமாக வெளிவந்துவிடும். தொடர்ந்து எழுதுவதற்கு ஊக்கமளித்துவரும் உம்போன்ற தமிழ் ஆர்வலருக்கு என்றுமே நான் நன்றி சொல்லக் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன்.. மீண்டும் நன்றி அய்யா.. 18-Sep-2017 9:50 am
போற்றுதற்குரிய படைப்பு வாழ்க்கை தத்துவம் பாராட்டுக்கள் 17-Sep-2017 8:04 pm
பெருவை பார்த்தசாரதி - பெருவை பார்த்தசாரதி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 7:53 pm

மழை நீர் போல..!
================

ஞாலத்தே பெறுஞானமும் சிந்திக்கும் திறனும்..
..........தானாகவந்து உன்னிடத்தில் சேர்ந்திடாது தம்பி.!
காலத்தே பெய்யும் மழைநீர் போல..யெக்
..........கலையுமெதுவும் இயல்பாய் நம்மிடத்தே வாராது.!
காலமாற்ற மென்பதெல்லாமே நம்கையில் தான்..
..........கனவுகள் நனவாவதும் நம்செய்கை யினால்தான்.!
பலமான சிந்தனையும் எழுத்தும் பாருலகிலுன்..
..........பிறந்தஊர் பெருமை பாடவும் கைகொடுக்கும்.!

கொஞ்சம் மழைநீர் பூமியில் விழுந்தாலேபோதும்..
..........நஞ்சைபுஞ்சை நிலமெலாம் வளம் கொழிக்கும்.!
பஞ்சம் பட்டினியால் பரிதவிப்போர் ஆருமிலை..
..........நான்கு திங்கள் மழைநீரின் கொடையருளால

மேலும்

நன்றி திரு ஸர்பான், உங்களது கற்பனை வளத்தை பதிலாக புனைந்துள்ளீர்கள், இதைப் படிக்கும்போது, இன்னும் என் சிந்தனை விரிவடைகிறது. மஹாகவி மழைத்தூறல்களை வீணையின் கம்பிகளாகவும், அது பெய்யும் போது அப்போது ஒரு மனோரம்மியமான இசையை எழுப்புகிறது என்றும் கற்பனை செய்தான். கற்பனை கூட எல்லோருக்கும் உதிகாது, சிந்திப்பவர்களுக்கே அது சாத்தியமாகும், தங்களுக்கு அது நிரம்பவே இருக்கிறது. நான் பார்த்தவரையில், தங்களைப்போல் ஒரு சிலரே, தன்னுடைய அபார கற்பனைத்திறனால், எதைப் படித்தாலும் அதை தங்களின் கற்பனை மூலம் சிந்திப்பதையும், அதைப் பதிவு செய்து வெளியிடும்போது, படைப்பாளருக்கும், பதிலளிப்பவருக்கும் மிகுந்த ஊக்கமும், மகிழ்ச்சியும் தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.. நன்றி அன்பரே.. 18-Sep-2017 9:42 am
மண்ணில் விழுகின்ற ஒவ்வொரு மழைத்துளிகளும் ஒவ்வொரு உரையாடல்கள் அதை போல மண்ணுக்குள் புதைகின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு இலக்கணங்கள். கொட்டுகின்ற அருவியை கையில் பிடிக்க நினைத்தேன் ஆனால் அது கனவில் மட்டும் தான் நிறைவேறியது. விட்டு விட்டு தூவும் தூறலை நெஞ்சோடு அணைக்க நினைத்தேன் ஆனால் மண்ணோடு தான் அது இணைந்தது. பாலை வன நிலவும் ஒரு போராட்டம் புரிகிறாள் முகிலோடு மனித வாழ்க்கைக்கு நீயின்றி எந்த அசைவும் கிடையாது என்று ஆனால் உள்ளம் ஏற்க மறுக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Sep-2017 11:05 pm
பெருவை பார்த்தசாரதி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Sep-2017 7:53 pm

மழை நீர் போல..!
================

ஞாலத்தே பெறுஞானமும் சிந்திக்கும் திறனும்..
..........தானாகவந்து உன்னிடத்தில் சேர்ந்திடாது தம்பி.!
காலத்தே பெய்யும் மழைநீர் போல..யெக்
..........கலையுமெதுவும் இயல்பாய் நம்மிடத்தே வாராது.!
காலமாற்ற மென்பதெல்லாமே நம்கையில் தான்..
..........கனவுகள் நனவாவதும் நம்செய்கை யினால்தான்.!
பலமான சிந்தனையும் எழுத்தும் பாருலகிலுன்..
..........பிறந்தஊர் பெருமை பாடவும் கைகொடுக்கும்.!

கொஞ்சம் மழைநீர் பூமியில் விழுந்தாலேபோதும்..
..........நஞ்சைபுஞ்சை நிலமெலாம் வளம் கொழிக்கும்.!
பஞ்சம் பட்டினியால் பரிதவிப்போர் ஆருமிலை..
..........நான்கு திங்கள் மழைநீரின் கொடையருளால

மேலும்

நன்றி திரு ஸர்பான், உங்களது கற்பனை வளத்தை பதிலாக புனைந்துள்ளீர்கள், இதைப் படிக்கும்போது, இன்னும் என் சிந்தனை விரிவடைகிறது. மஹாகவி மழைத்தூறல்களை வீணையின் கம்பிகளாகவும், அது பெய்யும் போது அப்போது ஒரு மனோரம்மியமான இசையை எழுப்புகிறது என்றும் கற்பனை செய்தான். கற்பனை கூட எல்லோருக்கும் உதிகாது, சிந்திப்பவர்களுக்கே அது சாத்தியமாகும், தங்களுக்கு அது நிரம்பவே இருக்கிறது. நான் பார்த்தவரையில், தங்களைப்போல் ஒரு சிலரே, தன்னுடைய அபார கற்பனைத்திறனால், எதைப் படித்தாலும் அதை தங்களின் கற்பனை மூலம் சிந்திப்பதையும், அதைப் பதிவு செய்து வெளியிடும்போது, படைப்பாளருக்கும், பதிலளிப்பவருக்கும் மிகுந்த ஊக்கமும், மகிழ்ச்சியும் தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.. நன்றி அன்பரே.. 18-Sep-2017 9:42 am
மண்ணில் விழுகின்ற ஒவ்வொரு மழைத்துளிகளும் ஒவ்வொரு உரையாடல்கள் அதை போல மண்ணுக்குள் புதைகின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு இலக்கணங்கள். கொட்டுகின்ற அருவியை கையில் பிடிக்க நினைத்தேன் ஆனால் அது கனவில் மட்டும் தான் நிறைவேறியது. விட்டு விட்டு தூவும் தூறலை நெஞ்சோடு அணைக்க நினைத்தேன் ஆனால் மண்ணோடு தான் அது இணைந்தது. பாலை வன நிலவும் ஒரு போராட்டம் புரிகிறாள் முகிலோடு மனித வாழ்க்கைக்கு நீயின்றி எந்த அசைவும் கிடையாது என்று ஆனால் உள்ளம் ஏற்க மறுக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Sep-2017 11:05 pm

சிந்தனை செய்மனமே-26 


Doubts and faiths:-   சந்தேகமும் (doubts) - - - நம்பிக்கையும் (faith)      


“நம்பிக்கை” என்கிற வார்த்தை சிறியதாக இருந்தாலும், அது மிகப்பெரிய தாத்பர்யத்தை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சில சமயம், ஏதோ ஒன்றின் மீது, நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும்போது, அது நடக்குமா அல்லது நடக்காதா என்கிற சந்தேகம் எழுவது அனைவருக்கும் சகஜம்தான்.   


“சந்தேகம்” மனிதனின் மிகப்பெரிய எதிரி. எந்த ஒரு காரியத்தையும் சந்தேகத்தோடு செய்தால் அது முற்றிலும் நிறைவேறாது. அப்படி அது நிறைவேறினாலும் அதில் திருப்தி இருக்காது.   நம் வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு காலக்கட்டத்தில் சங்கடங்கள் வரும்போது மட்டும், வாழ்வின் எல்லாக் கதவுகளும் மூடப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகம் கொள்கிறோம். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் அது உண்மையில் தாளிடப்படவில்லை என்பதை நாமறியோம்.   


Actually, they may be waiting for your knocks...

நம்பிக்கை என்பதை முழுவதும் கொள்ளாமல், எக்காரியத்தையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படியில் செய்ய முற்படும்போது அதில் குழப்பமே பெரும்பாலும் நீடிக்கும்.

“நம்பிக்கையின்” மீது சந்தேகப்படுவதும்...

“சந்தேகத்தின்” மீது முழுநம்பிக்கை வைப்பதும்..

மனித இயல்புகளின் ஒன்றாக இருப்பதையும், அதை நாம் செய்யும் செயல்களோடு ஒப்பிடும்போது, இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை, நாம் உணர்ந்து கொள்ளமுடியும்.

இதுதான் இயற்கை. வாழ்க்கையில் இதைச் சரிசெய்துகொள்ள, அனுபவத்தில் அவ்வப்போது ஒரு செயலைச் செய்யுமுன் சந்தேகம், நம்பிக்கை ஆகிய இரண்டையும் பரீட்சித்துப் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.         

அன்புடன் பெருவை பார்த்தசாரதி

நன்றி படம்:: கோட்ஸ் ஃபார்.காம்

மேலும்

மதிப்பிற்குரிய அய்யா ஆவுடையப்பன் வேலாயுதம் அவர்களுக்கு நன்றி... தற்போது, என் மனதில் எழும் சிந்தனைகளை, "சிந்தனை செய்மனமே" என்கிற தலைப்பில் ஒரு கோர்வையாக இங்கே பதிவு செய்து வருகிறேன். அது எண்ணிக்கையில் நூறைத் தொடும்போது ஒரு புத்தகமாக வெளிவரவேண்டும் என்பதே என் அவா.. அதையும் விலைக்குக் கொடுக்காமல், கல்யாணம் போன்ற விழாக்களில் பரிசளிக்க வேண்டுமென்பதே என் வாழ்நாள் ஆசை. அதேபோல, வல்லமை மின் இதழில், ஆசிரியர் திருமதி பவளசங்கரி அவர்கள் அளித்த ஊக்கத்தில், ஒரே மூச்சில் முப்பது தொடர் கட்டுரைகளை எழுதி முடித்தேன். இதுவும் வாழ்க்கைத் தத்துவம் அடங்கிய, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் "நல்வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டிகள்" என்கிற தலைப்பில் இருநூறு பக்கங்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன். அனேகமாக இந்த வருட கடைசிக்குள் இதுவும் புத்தகமாக வெளிவந்துவிடும். தொடர்ந்து எழுதுவதற்கு ஊக்கமளித்துவரும் உம்போன்ற தமிழ் ஆர்வலருக்கு என்றுமே நான் நன்றி சொல்லக் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன்.. மீண்டும் நன்றி அய்யா.. 18-Sep-2017 9:50 am
போற்றுதற்குரிய படைப்பு வாழ்க்கை தத்துவம் பாராட்டுக்கள் 17-Sep-2017 8:04 pm

சிந்தனை செய்மனமே-26 


Doubts and faiths:-   சந்தேகமும் (doubts) - - - நம்பிக்கையும் (faith)      


“நம்பிக்கை” என்கிற வார்த்தை சிறியதாக இருந்தாலும், அது மிகப்பெரிய தாத்பர்யத்தை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சில சமயம், ஏதோ ஒன்றின் மீது, நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும்போது, அது நடக்குமா அல்லது நடக்காதா என்கிற சந்தேகம் எழுவது அனைவருக்கும் சகஜம்தான்.   


“சந்தேகம்” மனிதனின் மிகப்பெரிய எதிரி. எந்த ஒரு காரியத்தையும் சந்தேகத்தோடு செய்தால் அது முற்றிலும் நிறைவேறாது. அப்படி அது நிறைவேறினாலும் அதில் திருப்தி இருக்காது.   நம் வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு காலக்கட்டத்தில் சங்கடங்கள் வரும்போது மட்டும், வாழ்வின் எல்லாக் கதவுகளும் மூடப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகம் கொள்கிறோம். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் அது உண்மையில் தாளிடப்படவில்லை என்பதை நாமறியோம்.   


Actually, they may be waiting for your knocks...

நம்பிக்கை என்பதை முழுவதும் கொள்ளாமல், எக்காரியத்தையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படியில் செய்ய முற்படும்போது அதில் குழப்பமே பெரும்பாலும் நீடிக்கும்.

“நம்பிக்கையின்” மீது சந்தேகப்படுவதும்...

“சந்தேகத்தின்” மீது முழுநம்பிக்கை வைப்பதும்..

மனித இயல்புகளின் ஒன்றாக இருப்பதையும், அதை நாம் செய்யும் செயல்களோடு ஒப்பிடும்போது, இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை, நாம் உணர்ந்து கொள்ளமுடியும்.

இதுதான் இயற்கை. வாழ்க்கையில் இதைச் சரிசெய்துகொள்ள, அனுபவத்தில் அவ்வப்போது ஒரு செயலைச் செய்யுமுன் சந்தேகம், நம்பிக்கை ஆகிய இரண்டையும் பரீட்சித்துப் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.         

அன்புடன் பெருவை பார்த்தசாரதி

நன்றி படம்:: கோட்ஸ் ஃபார்.காம்

மேலும்

மதிப்பிற்குரிய அய்யா ஆவுடையப்பன் வேலாயுதம் அவர்களுக்கு நன்றி... தற்போது, என் மனதில் எழும் சிந்தனைகளை, "சிந்தனை செய்மனமே" என்கிற தலைப்பில் ஒரு கோர்வையாக இங்கே பதிவு செய்து வருகிறேன். அது எண்ணிக்கையில் நூறைத் தொடும்போது ஒரு புத்தகமாக வெளிவரவேண்டும் என்பதே என் அவா.. அதையும் விலைக்குக் கொடுக்காமல், கல்யாணம் போன்ற விழாக்களில் பரிசளிக்க வேண்டுமென்பதே என் வாழ்நாள் ஆசை. அதேபோல, வல்லமை மின் இதழில், ஆசிரியர் திருமதி பவளசங்கரி அவர்கள் அளித்த ஊக்கத்தில், ஒரே மூச்சில் முப்பது தொடர் கட்டுரைகளை எழுதி முடித்தேன். இதுவும் வாழ்க்கைத் தத்துவம் அடங்கிய, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் "நல்வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டிகள்" என்கிற தலைப்பில் இருநூறு பக்கங்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன். அனேகமாக இந்த வருட கடைசிக்குள் இதுவும் புத்தகமாக வெளிவந்துவிடும். தொடர்ந்து எழுதுவதற்கு ஊக்கமளித்துவரும் உம்போன்ற தமிழ் ஆர்வலருக்கு என்றுமே நான் நன்றி சொல்லக் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன்.. மீண்டும் நன்றி அய்யா.. 18-Sep-2017 9:50 am
போற்றுதற்குரிய படைப்பு வாழ்க்கை தத்துவம் பாராட்டுக்கள் 17-Sep-2017 8:04 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (52)

பழனி குமார்

பழனி குமார்

சென்னை
Padmamaganvetri

Padmamaganvetri

Ramanathapuram
தௌபீஃக் ரஹ்மான்

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

பொள்ளாச்சி
சுரேஷ் சிதம்பரம்

சுரேஷ் சிதம்பரம்

பென்னகோணம், பெரம்பலூர் மா

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (54)

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே