குடும்பம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பணம்

11%

இயற்கை

22%

சூழ்நிலைகள்

11%

அன்பான குடும்பம்

44%

இவை அனைத்தும்

11%

உங்கள் கருத்து

நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

69%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

31%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

0%

உங்கள் கருத்து

அதீதமான எதிர் பார்ப்பு

14%

புரிந்து நடந்து கொள்ளும் தன்மை இன்மை

79%

நேர் எதிரான எண்ணங்கள்

7%

முரட்டுத்தனமான நடவடிக்கை

0%

நம்பிக்கை துரோகம்

0%

மற்றவர் மீது ஆசை

0%

உங்கள் கருத்து

கூட்டுக்குடும்பம்

69%

தனிக்குடித்தனம்

21%

குடும்பமே வேண்டாம்

10%

உங்கள் கருத்து

சரி

41%

சரியில்லை

3%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

56%

உங்கள் கருத்து

அதிகப்படியான மன உளைச்சலுக்கும் துன்பத்திற்க்குமே ஆளாகிறார்கள்

61%

சரிசமமாக கருதப்படுகிறார்கள்

13%

மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தப்படுகின்றனர்

9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

குழந்தை தேவையில்லை

0%

ஒன்று

14%

இரண்டு

69%

மூன்று

7%

மூன்றுக்கு மேல்

7%

குழந்தைக் கூட்டம்

3%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

குடும்பம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of குடும்பம் polls.


மேலே