காதல்

காதல்!
மனங்களை இணைக்கும்
மதங்களை பிணைக்கும்
ஒரே மந்திரச் சொல்!


  • கவிஞர் : சுஜாதா (எ) ரங்கராஜன்
  • நாள் : 6-Aug-12, 2:24 pm
  • பார்வை : 0

மேலே