காதல்

காதல்!
மனங்களை இணைக்கும்
மதங்களை பிணைக்கும்
ஒரே மந்திரச் சொல்!


கவிஞர் : சுஜாதா (எ) ரங்கராஜன்(6-Aug-12, 2:24 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே