சரிவு

சூளைச் செங்கல் குவியலிலே
தனிக்கல் ஒன்று சரிகிறது.


கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்(9-Sep-14, 3:22 pm)
பார்வை : 0


மேலே