சாதிப்பவன் எவன்?

"முடியாது" என்பது
முயற்சி செய்யாத
முட்டாள் சொல்வது...

"முடித்தேன்" என்பது
முயற்சி செய்ய
முனைந்தவன் சொல்வது...

எழுதியவர் : தமிழ்ச் செல்வன் (20-Aug-13, 12:03 pm)
பார்வை : 150

மேலே