பேருந்து நிறுத்தம் 2

ஒரு நாளாவது
அவளுடன் அந்த நிறுத்தத்திலேயே
இறங்கி செல்ல வேண்டும் என
என்குது நங்கள் பயணிக்கும்
பேருந்து...

எழுதியவர் : karthik gayu (25-Sep-13, 12:59 pm)
பார்வை : 25

மேலே