அவளிடம்

என்னிடம்
இருப்பதுப்போல்
நடிக்கிறது
என் இதயம்...!

எழுதியவர் : muhammadghouse (22-Oct-13, 7:28 pm)
பார்வை : 178

மேலே