கவிஞன்

குழந்தையை பிரசவிக்கும் தாயும்
அவனும் வேறில்லை!...

எழுதியவர் : (13-Nov-13, 12:43 pm)
Tanglish : kavingan
பார்வை : 141

மேலே