கண்ணீருக்கு அர்த்தம் தேடினேன்,

கண்ணீருக்கு அர்த்தம்
தேடினேன்..,

காதலி என்றார்கள்
அன்று புரியவில்லை

இன்று புரிந்து கொண்டேன்..!!!

எழுதியவர் : பார்த்தீபன் (16-Jun-14, 11:16 am)
பார்வை : 170

மேலே