ஆண் குலத்தின் நம்பிக்கை.

தாலி
மெட்டி
குங்குமம்
எப்படி எல்லாமோ
வேலி போட்டு
அனுப்புகிறாய்
உன் சக ஆண் குலத்தின்
மீது அப்படி ஒரு நம்பிக்கையா?/

எழுதியவர் : (18-Mar-11, 2:50 pm)
சேர்த்தது : Sumi
பார்வை : 374

மேலே