கழுதை வரும் -ராகி

காதலித்தால் கவிதை வரும்
கல்லியாணத்துக்கு பிறகு கழுதை வரும்

காகிதத்தை காலி செய்ய
காந்தி காகிதத்தை....
#நகைச்சுவையாக மட்டுமே எடுத்து கொள்ளவும் #

எழுதியவர் : கிருஷ்னா (27-Aug-14, 12:03 am)
பார்வை : 268

மேலே