நல்லவன் என்பவர் யார்

எவர் ஒருவர் தான் நல்லவனாக ஆக,
மற்றவரை கெட்டவனாக ஆக்காமல் இருக்கிறாரோ, அவரே "நல்லவர்"

எழுதியவர் : கர்ணன் (29-Aug-14, 7:32 pm)
பார்வை : 542

மேலே