அதிர்ஷ்டத்தை நம்பாதீர்கள்

துரதிஷ்டக்காரனைக் கூட
அதிர்ஷ்டம் நெருங்கலாம் !

ஆனால்,

அதிர்ஷ்டத்தை மட்டுமே
எதிர்பார்த்து நிற்பவரிடம்
அது ஒருபோதும் சேராது !

எழுதியவர் : கர்ணன் (31-Aug-14, 7:16 pm)
பார்வை : 226

மேலே