+என்னை நீ ஒதுக்க நினைத்தாலும்+

என்னை நீ
ஒதுக்க நினைத்தாலும்
என் நினைவை உன்னால்
ஒதுக்க முடியாது!

என்னை நீ
உன்னிலிருந்து
பிரிக்க நினைத்தாலும்
என் கனவிலிருந்து உன்னை
பிரிக்க முடியாது!

ஏனெனில்
நீ நானாகாவிட்டாலும்
நான் நீயாகி
பல நாளாகிவிட்டது!

எழுதியவர் : அ வேளாங்கண்ணி (25-Sep-14, 11:44 am)
பார்வை : 370

மேலே