காமம்

தனிமையில் நடந்தால்
காமம்
பொதுவில் நடந்தால்
கருமம் !

எழுதியவர் : கவி கண்மணி , கட்டுமாவடி (2-Dec-14, 2:37 pm)
Tanglish : kamam
பார்வை : 138

மேலே