ஹைக்கு

வானம் பூமி
பார்த்துக்கொண்டதால்...
இடி, மின்னல்! மழை, வெள்ளம்!

எழுதியவர் : சீர்காழி சபாபதி (10-Jan-15, 7:23 am)
பார்வை : 315

மேலே